İngilizce Kipler
Title Date Hits Comments
01. Modal Verbs
Kipler Konusunda Genel Bilgi
29-05-2017 2041 (0)
02. Review of Modals
Kipler Genel Bakış
29-05-2017 2056 (0)
Be To (am / is / are + To – infinitive)
Gelecek Planı, Görev, Emir Verme
04-05-2017 1958 (0)
Can
-ebilmek, bir şeyi yapmaya gücü yetmek, yeteneği olmak, izin
07-05-2017 1938 (0)
Could
Geçmişteki yetenek
07-05-2017 1862 (0)
Dare
Cesaret Etmek
07-05-2017 1950 (0)
Had Better
Öneri, Kuvvetli Uyarı
07-05-2017 1813 (0)
Have to / Has to
Zorunda olmak, mecburiyet
07-05-2017 2127 (0)
May
İzin, müsaade, olabilirlik
18-05-2017 2227 (0)
Might
İzin, müsaade, olabilirlik
18-05-2017 1985 (0)
Must
Zorunluluk, mecburiyet, -meli, -malı
28-05-2017 2066 (0)
Need
İhtiyacı olmak, mecburiyet, Gereklilik
28-05-2017 1830 (0)
Ought To
Zorunluluk, Mecburiyet, Olasılık
28-05-2017 1813 (0)
Shall
Öneri, istek
28-05-2017 1883 (0)
Should
Tavsiye, -meli, -malı
28-05-2017 1955 (0)
Used To
Geçmişteki Alışkanlık
28-05-2017 1846 (0)
Will
İstek, Talep
28-05-2017 1823 (0)
Would
İstek, Davet
28-05-2017 1831 (0)