İngilizce Kipler
Title Date Hits Comments
01. Modal Verbs
Kipler Konusunda Genel Bilgi
29-05-2017 2153 (0)
02. Review of Modals
Kipler Genel Bakış
29-05-2017 2172 (0)
Be To (am / is / are + To – infinitive)
Gelecek Planı, Görev, Emir Verme
04-05-2017 2046 (0)
Can
-ebilmek, bir şeyi yapmaya gücü yetmek, yeteneği olmak, izin
07-05-2017 2036 (0)
Could
Geçmişteki yetenek
07-05-2017 1965 (0)
Dare
Cesaret Etmek
07-05-2017 2058 (0)
Had Better
Öneri, Kuvvetli Uyarı
07-05-2017 1911 (0)
Have to / Has to
Zorunda olmak, mecburiyet
07-05-2017 2244 (0)
May
İzin, müsaade, olabilirlik
18-05-2017 2339 (0)
Might
İzin, müsaade, olabilirlik
18-05-2017 2084 (0)
Must
Zorunluluk, mecburiyet, -meli, -malı
28-05-2017 2175 (0)
Need
İhtiyacı olmak, mecburiyet, Gereklilik
28-05-2017 1913 (0)
Ought To
Zorunluluk, Mecburiyet, Olasılık
28-05-2017 1898 (0)
Shall
Öneri, istek
28-05-2017 1982 (0)
Should
Tavsiye, -meli, -malı
28-05-2017 2056 (0)
Used To
Geçmişteki Alışkanlık
28-05-2017 1951 (0)
Will
İstek, Talep
28-05-2017 1917 (0)
Would
İstek, Davet
28-05-2017 1926 (0)