İngilizce Kipler
Title Date Hits Comments
Ought To
Zorunluluk, Mecburiyet, Olasılık
28-05-2017 2430 (0)
Had Better
Öneri, Kuvvetli Uyarı
07-05-2017 2451 (0)
Used To
Geçmişteki Alışkanlık
28-05-2017 2483 (0)
Will
İstek, Talep
28-05-2017 2488 (0)
Would
İstek, Davet
28-05-2017 2497 (0)
Shall
Öneri, istek
28-05-2017 2545 (0)
Could
Geçmişteki yetenek
07-05-2017 2558 (0)
Need
İhtiyacı olmak, mecburiyet, Gereklilik
28-05-2017 2575 (0)
Be To (am / is / are + To – infinitive)
Gelecek Planı, Görev, Emir Verme
04-05-2017 2582 (0)
Dare
Cesaret Etmek
07-05-2017 2636 (0)
Can
-ebilmek, bir şeyi yapmaya gücü yetmek, yeteneği olmak, izin
07-05-2017 2650 (0)
Might
İzin, müsaade, olabilirlik
18-05-2017 2663 (0)
Should
Tavsiye, -meli, -malı
28-05-2017 2676 (0)
Must
Zorunluluk, mecburiyet, -meli, -malı
28-05-2017 2768 (0)
02. Review of Modals
Kipler Genel Bakış
29-05-2017 2780 (0)
01. Modal Verbs
Kipler Konusunda Genel Bilgi
29-05-2017 2788 (0)
Have to / Has to
Zorunda olmak, mecburiyet
07-05-2017 2884 (0)
May
İzin, müsaade, olabilirlik
18-05-2017 2933 (0)