Submitted by: muyar   Date: 12-10-2017 10:02
İsmin İyelik Hali

 

Possesive -S / İsmin İyelik Hali

İsimlerin sonuna s eklendiğinde hemen aklımıza o ismin çoğul olduğu gelir.

student — students
table — tables, gibi.

-S kullanımı isimleri çoğul yapmak olduğu gibi isimlerin iyelik hallerini belirtmek içinde kullanılır. İyelik hali için eklenen s isimden tırnakla ayrılır.

student — student’s
table — table’s, gibi.

Eğer iyelik belirtilecek isim çoğul ise, bu durumda ismin sonuna ikinci bir s eklenmez fakat tırnak yazılır.

students — students’
tables — tables’, gibi.

İnsan isimlerinin sonuna da ‘s eklenir.

Mehmet — Mehmet’s,
Tom — Tom’s, gibi.

Örnekler :

Mehmet’s car. Mehmet’in arabası.
Tom’s son. — Tom’un oğlu.
Girl’s mother. — Kızın annesi.
This is Mehmet’s car. Bu Mehmet’in arabası.
That is Tom’s  son. Şu Tom’un oğlu, vb.

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi canlıların isimlerinden sonra ‘s kullanılır. Fakat cansız isimlerden sonra genellikle “of” kullanılır.

The keyboard of my computer is broken. Bilgisayarımın klevyesi bozuldu.
The door of his car is broken. Arabasının kapısı bozulmuş, gibi.

 


 

 

 


 

Comments: (0)

Ratings: