Submitted by: muyar   Date: 02-05-2017 19:45
Süregelen Geçmiş Öncesi Zaman

 

PAST PERFECT CONTINUOUS TENSEGenel olarak geçmişte belirli bir tarih ya da eylemden önce başlamış ve o tarih ya da eyleme kadar da devam etmiş ve bitmiş bir eylemi ifade etmek için kullanılır. “yapmaktaydım / yapıyordum” şeklinde tercüme edebiliriz. Bu tense’in Türkçemizde tam bir karşılığı olmamasına rağmen “Süregelen Geçmiş Öncesi Zaman” diyebiliriz. Yardımcı fiili bütün özneler için “had” dir. Bir çeşit “continuous tense” olduğu için cümlede “be + Ving” muhakkak kullanılacaktır. Yani:

 

Subjecthad been + Ving

 

Continuous tense’lerde kullanılmayan fiiller bu tense de continuous olduğu için burada da kullanılmazlar. Bu fiilleri incelemek için TIKLAYINIZ !!!


Örneği inceleyiniz: 

I had been having breakfast for an hour when you came here.

(Buraya geldiğinde bir saatten beri kahvaltı yapmaktaydım / yapıyordum.)

Cümle Yapısı:

Olumlu:

I had been going. (gitmekteydim / gidiyordum)

He had been going.

They had been going. 

Olumsuz:

We had not (hadn’t) been going. 

(gitmemekteydim / gitmiyordum)

She hadn’t been going.

It hadn’t been going.

Soru:

Had you been going? 

(gitmekte miydin / gidiyor muydun?)

Had he been going?

Had they been going?


 


 

Comments: (0)

Ratings: