Submitted by: muyar   Date: 04-05-2017 16:38
İstemek, Rica Etmek

 

"WOULD LIKE" AND "WANT"


Would like” ve “want” aynı anlamda kullanılırlar fakat ikisi arasında kullanım sırasında çok belirgin fark vardır. Her ikisi de “istemek, rica etmek” anlamındadır fakat “would like” daha resmi durumlarda, “want” ise  resmi olmayan, daha samimi  durumlarda kullanılır.

Mesela, lokantada garson bizden ne yemek istediğimizi sorarken ya da biz yemek siparişi verirken “
would like” kullanmamıza rağmen evde annemizden isterken “want” kullanırız.


Would like” ve “want” tan sonra gelen fiil mutlaka “to” alır. 

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Olumlu Cümleler:

Örnek: 

Waiter: What would you like to have / drink? 
Garson: Ne yemek / içmek istersiniz?

Costumer: I would like to have soup / drink water. 
Müteri: Çorba yemek / su içmek istiyorum.

Örnekte de görüldüğü gibi bir lokanta ortamı konuşurken biraz daha resmi olunması gereken bir yerdir ve istemek anlamında "
would like" kullanıldı. 

Ama evde annemizden birşey isterken resmi olmamıza gerek yoktur.

Örnek:

Child: Mum, I am very hungry. I want to eat a sandwich. 
Çocuk: Anne, çok acıktım. Sandviç yemek istiyorum.

Ya da herhangi bir istek bildirirken kullanılır.


A: I want to go to the cinema this night. 
B: I don’t want to. Because there is a good film on TV. 

A: Bu gece sinemaya gitmek istiyorum.
B: Ben istemiyorum. Çünkü TV’de güzel bir film var. 


Would like” ve “want” tan sonra bir fiil değilde isim geliyorsa “to kullanılmaz!!!

Örnek:

Costumer: I would like some soup, please. 
Müteri: Biraz çorba istiyorum, lütfen.

ya da:

Child: Mum, I am very hungry. I want a sandwich. 
Çocuk: Anne, çok acıktım. Bir sandviç istiyorum.


Olumsuz Cümleler: 
Would like” ile yazılan bir cümleyi olumsuz yapmak için “Would” a “not”eklenir. 

Örnek:

I
 would not (wouldnt) like to have soup / drink water. 

Want” ile yazılan bir cümleyi olumsuz yapmak için”do” yardımcı fiili kullanılır.

Örnek: 

I do not (dont) want to eat a sandwich.

Soru Cümleleri: 

Would like” ile yazılan bir cümleyi soru cümlesi yapmak için “Would” özneden önce yazılır.

Örnek: 

Would you like to have / drink something?

What
 would you like to have / drink?

Want” ile yazlan bir cümleyi soru cümlesi yapmak için”do” yardımcı fiili kullanılır.

Örnek: 

Do you want to have / drink something?
What
 do you want to have / drink?

 

Comments: (0)

Ratings: