Submitted by: muyar   Date: 07-05-2017 05:26
Düzensiz Sıfatlar

 

Irregular Adjectives
(Düzensiz Sıfatlar)

Comperative — Kıyaslama için TIKLAYINIZ !!!
Superlative — En Üstünlük Derecesi için TIKLAYINIZ !!!

               İngilizcede isimlerde, fiillerde ve zarflarda düzensizlik olduğu gibi sıfatlarda da düzensizlik vardır. Ancak düzensizlerin sayları düzenlilerden daha azdır. 

               Sonlarına “-erthe …..-est”, başlarına “morethe most” alan sıfatlar regular (düzenli) sıfatlardır. Bir de irregular (düzensiz) sıfatlar vardır. Irregular fiillerin 2. ve 3. hallerinin farklı olmalar gibi irregular sıfatların da comparative ve superlativeleri farklı olur. En sık kullanlanlar şunlardır:


           Adjective               Comparative                       Superlative


           Good              »» »» »» »»     beter                 »» »» »» »»     the best

           Bad                »» »» »» »»     worse                »» »» »» »»     the worst

           Far                 »» »» »» »»     farther/further     »» »» »» »»     the farthest/furthest

           Little              »» »» »» »»     less                    »» »» »» »»     the least

           Much/many    »» »» »» »»     more                  »» »» »» »»     the most

           Old                »» »» »» »»     older / elder        »» »» »» »»     the oldest / the eldest 

Görüldüğü gibi düzensiz sıfatlar düzensizler gibi başlarına ya da sonlarına herhang bir ek almazlar. «old» sıfatına dikkat ederseniz hem düzenli hem de düzensiz olarak kullanılabilmektedir ve birbirlerine oldukça benzerdirler.

 

Comperative — Kıyaslama için TIKLAYINIZ !!!
Superlative — En Üstünlük Derecesi için TIKLAYINIZ !!!

 

Comments: (0)

Ratings: