Submitted by: muyar   Date: 07-05-2017 13:08
Yer Bildiren Edatlar

 

PREPOSITIONS OF PLACE
(YER BİLDİREN EDATLAR)


above: Üzerinde, üst tarafında. 

 

 

 

The ball is above the box Top kutunun üst tarafında. (Kutuya değmiyor !!!) 

 

 

On: Üzerinde.
on top of : En üstünde. 

 

 

The ball is on the box. Top kutunun üzerinde. (Kutuya değiyor !!!)
The ball is on top of the box. Top kutunun en üstünde.

 

 

Under: altında
Below: altında 

 

 

The ball is under the box. The ball is below the box. Top kutunun altında.

 

 

 

in: içinde
inside: iç tarafta

 

 

 

 The ball isin the box. The ball is inside the box. Top kutunun içinde (iç tarafında)  

 

 

next to: Yanında, bitişiğinde.

 

 

The ball is next to the box. Top kutunun hemen yanıbaşında.  

 

 

beside : yanında

 

 

The ball is beside the box. Top kutunun yanında.  

 

 

Near: Yakınında

 

The ball is near the box. Top kutunun yakınında.

 

 

 

far (away) from : -den uzakta

 

 

The ball is far away from the box. Top kutudanuzakta.

 

 

between: Arasında

 

 

The ball is between the two boxes. Top iki kutunun arasında.

 

 

 

behind: arkasında
in back of: arkasında

 

The ball is behind the box.
The ball isin back of the box. Top kutunun arkasında. (Top kutunun dış tarafında  !!!)  

 

 

in the back of: arkasında (iç tarafta) "the" kullanıldığına dikkat ediniz!!!
inside: iç tarafta

The ball is in the back of the box. Top kutunun arka tarafında (içinde). 
The ball isinside the box. Top kutunun iç tarafında.  
 

 

in front of: önünde
outside: dışında

 

The ball isin front of the box. Top kutunun önünde. (Dış tarafta !!!)
The ball is outside the box. Top kutunun dışında.

 

 

in the front of: içinde (iç tarafta) "the" kullanıldığına dikkat ediniz!!!

 

The ball isin the front of the box. Top kutununönünde. (İç tarafta)

 

 

in the middle: ortasında

 

 

The ball is in the middle of the box.

 

 

Comments: (0)

Ratings: