Submitted by: muyar   Date: 07-05-2017 22:57
Zorunda olmak, mecburiyet

 

HAVE TO

"Have to", "have got to", ve "must" temelde aynı anlama sahiptirler. Bu modal’lar zorunluluk, gereklilik, ve zaruret ifade ederler.

“I have a very important test tomorrow. So, I have (gotto (must) study tonight”, 
Yarın çok önemli bir sınavım var. Bundan dolayı bu akşam çok çalmalıyım / çalışmak zorundayım, örneğinde olduğu gibi.

Have to” günlük yazı ve konuşma dilinde “must” dan daha sık kullanılır. “Have got to” genellikle, sadece resmi olmayan yaz ve konuma dilinde kullanılır.

"Must" ile ilgili örnekleri görmek için TIKLAYINIZ !!!

Günlük konuşulan İngilizcede “have to” (hafta), “has to” (hasta), ve “have got to” (gotta) şeklinde telaffuz edilirler.


- I have to (hafta) go downtown today.

- Rita has to (hasta) go to the bank.

- I have got to (gotta) study tonight.


Have to”, “have got to”, ve “must”ın (zorunluluk bildirdiği durumlarda) past formu “had to” dur.

“I had to studylast night
Dün akşam ders çalışmak zorundaydım, örneğinde olduğu gibi.


Have to” ile ilgili bu genel açıklamalardan sonra genel örneklere geçebiliriz:

1— Generaly expresses inescapable outside obligations (something that somebody wants to do, or a law, etc.) (Kanun karşısındaki zorunluluklar

- I have to do my military service at once.
- Askerliğimi hemen yapmak zorundayım / mecburiyetindeyim.


- A passencer has to buy a ticket on the bus.
- Yolcunun otobüste bilet alması şarttır (mecburidir).


- He doesn’t have to do his military service at once.
- Askerliğini hemen yapması gerekmiyor.


- I had to do my military service at once.
- Askerliğimi hemen yapmam gerekiyordu / yapmak zorunda idim.


Örneklerde görüldüğü gibi "have to" her tense’de ve genellikle başkalarından, kanunlardan, geleneklerimizden gelen ve yapmaktan kaçınamayacağımız bir işi yapmak için kullanılır. "Must" ile aynı anlamdadır. Past, future ve conditional durumlarda "must" yerine kullanılır.


Simple present ve simple past tense ’de soru ve olumsuz biçimleri uygunluğuna göre do, does ya da did ile yapılır.

Örneğin:

- I (you, we, and they) have to do it.

- I (you, we, and they) dont have to do it.

Do I (you, we, and they) have to do it?

- He / she has to do it.

- He / she doesnt have to do it.

Does he / she have to do it?

- I (you, he, etc.) had to do it.

- I (you, he, etc.) didnt have to do it.

Did I (you, he, etc.) have to do it? 


2— Expresses absence of necessity referring to the past with "didnt have to" (Geçmişteki bir zorunda olmayı ifade eder) 


- I didnt have to go to the barber to have a shave because I had an electric razor.
- Traş olmak için berbere gitmeme gerek yoktu, çünkü traş makinem vardı.


3— Lack of necessity (Zorunda olmama) 


- You don’t have to go there if you don’t want to.

- Eğer istemiyorsan oraya gitmek zorunda değilsin.


- I finished all of my homework this afternoon. So I don’t have to study tonight.
- Bu öğleden sonra bütün ev ödevlerimi bitirdim.Bundan dolayı bu akşam ders çalışmak zorunda değilim.

- Tomorrow is a holiday. Therefore Mary doesn’t have to go to class.
- Yarın tatil. Bu yüzden Mary okula gitmek zorunda değil


Dont / doesnt have to” herhangi bir şeyin ihtiyacının yada zorunluluğunun olmaması fikrini ifade eder. 

 

Comments: (0)

Ratings: