Submitted by: muyar   Date: 28-05-2017 14:10
İhtiyacı olmak, mecburiyet, Gereklilik

 

NEED


Need” bir modal olarak yalnızca soruda ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Üçüncü tekil şahıslarda (-s)almaz. Olumsuz hali genellikle neednt şeklinde kısaltılarak kullanılır. Olumlu cümlelerde yerine “must” kullanılır.

"Must" hakkındaki bilgilerinizi tazelemek için TIKLAYINIZ!!!


1 — Obligation and immediate necessity (Hemen yerine getirilmesi gereken mecburiyet)

- Need he set off at once? 
- Hemen yola çıkması gerekiyor mu?
- Yes, he must set off at once.
- Evet, hemen yola çıkması gerek.

2 — Lack of necessity (Gerekliliğin olmaması)

- No, he neednt set off at once.
- Hayır, hemen yola çıkmasına gerek yok.

- You neednt walk to the post office to mail your letter. You can put it into the mailbox here.
- Mektubunu atmak için postaneye gitmene gerek yok. Onu buradaki posta kutusuna atabilirsin.

3 — In asking for permission (İzin isteme)

- Need I set the table?
- Sofrayı hazırlayayım mı?

4 — Absence of obligation as the negative of "must" (Must’n olumsuz ekli):

- Must we go there today?
- Bugün oraya gitmeli miyiz?
- No, we neednt.

Örneklerde görüldüğü gibi “must” ile yapılan soruya yanıtmız gerek yok anlamındaysa “needn’t” kullanılır.

5 — Expresses an action which was done unnecessarily with “neednt have + V3” (Gereği olmamasına rağmen yapılmış bir eylemin ifadesi):

- You neednt have bought bread today.
- Bugün ekmek almanıza gerek yoktu (ama almışsınız.)


Örneklerde görüldüğü gibi yapılmasına gerek olmadığı halde yapılmış bir iş “neednt have + V3” ile anlatılır.
 

 

Comments: (0)

Ratings: