Submitted by: muyar   Date: 28-05-2017 20:09
Geçmişteki Alışkanlık

 

USED TO


Use” kelimesi tek başına “kullanmak” anlamına geldiği halde “used to + V1” kalıbıyla kullanıldığında geçmişte yapılan fakat artık yapılmayan alışkanlıkları, tekrarlanan eylemleri, durumları ya da şu anda yapmaya alıştığımız davranışları ifade eder. Olay geçmişte meydana geldiği için “use” kelimesinin past (geçmiş) hali olan “used” kullanılır. 


"Simple Past Tense" ile ilgili bilgilerinizi tazelemek için TIKLAYINIZ!!!Örnekler:
Olumlu cümleler:


1 — Geçmiş zamandaki bir alışkanlık ya da tekrarlanan eylemler: 


used to cry very much when I was a child. (Now I don’t)
Çocukken çok ağlardım (artık ağlamıyorum).He 
used to work hard when he was a student. 
Öğrenci iken çok çalışırdı.


People 
used to help each other twenty-thirty years ago.
Yirmi-otuz yıl önce insanlar birbirlerine yardım ederlerdi.


When I was a student, I 
used to take notes during the lesson.
Ben öğrenci iken derste not tutardım. 


used to ride a bike when I was five. 

His father 
used to work in zmir but now he works in Istanbul.

They 
used to watch cartoons.

Fifteen years ago students 
used to go to library to study their lessons.Örneklerde görüldüğü gibi geçmişte alışkanlıkları ya da tekrar edilen bir işi anlatmak için “
used to” kullanlır.


2 — Geçmişte var olan bir durum:


Ten years ago there 
used to be a lot of fish in the rivers. (But now there isn’t anymore)
On yıl önce nehirlerde çok balık vardı (artık yok).


There 
used to be a piece of land in the place of the Aegean Sea long ago.
Çok eskiden Ege Denizinin yerinde bir kara parçası vardı.Örnekte görüldüğü gibi geçmişteki hal ve durumlar anlatmak için de “
there used to” kullanılır.


3. Şu anda yapmaya alıştığımız davranışlar:


I am 
used to hot weather.
Sıcak bir ortamda yaşamaya alışkınım.


I am not 
used to the cold weather, but I will get used to the cold weather in Erzurum.
Soğuk ortamda yaşamaya alışkın değilim fakat Erzurum’da alışacağım.Örnekte görüldüğü gibi şu andaki alışkanlıklarımızı ifade ederken “
be used to” kullanılır. “be” nin present halde kullanıldığına dikkat ediniz.


Olumsuz cümleler:


Olay geçmişte meydana geldiği için olumsuz yapmak için “
did” yardımcı fiili kullanılır. “did” yardımcı fiili kullanıldığı içinde “used” fiilindeki (ed) eki kaldırılır. 

When I was a child I didn’t 
use to behave naughtily.
Ben çocukken yaramazlık yapmazdım.


There didn’t 
use to be any tree on this hill.
Bu tepede hiç ağaç yoktu.

There didn’t 
use to be any computer thirty years ago. 

Fifteen years ago students didn’t 
use to go to internet cafe to study their lessons.

There didn’t 
use to be any traffic problem in Istanbul twenty years ago.

He didn’t 
use to smoke last year.
Geçen yıl sigara içmiyordu.

There didn’t use to be any bedsteads in my village when I became a primary school teacher, but now there is one or two bedsteads in every house.
İlkokul öğretmeni olduğumda köyümde hiç karyola yoktu, fakat şimdi her evde bir iki karyola var.Soru cümleleri:


Olay geçmişte meydana geldiğinden soru cümlesi yapmak için “
did” yardımcı fiili cümlede özneden önce kullanılır. “did” yardımcı fiili kullanıldığı içinde “used” fiilindeki (ed) eki kaldırılır. 


Did you use to go to the cinema?
Sinemaya gider miydiniz?Did there use to be a theatre here?
Burada bir tiyatro var mıydı?Did you use to smoke last year?
Geçen yıl sigara içiyor muydun?

Comments: (0)

Ratings: