Submitted by: muyar   Date: 29-05-2017 04:05
Kipler Konusunda Genel Bilgi

 

MODAL VERBS


Sadece on iki adet modal yardımcı fiil olmasına rağmen bunlar çok büyük bir sıklıkla ve çok geniş bir anlam sahasında kullanılırlar. Modal’ların çoğu birden çok anlama sahiptir. Bunlar herhangi bir tavsiyeye ilişkin genel düşünceleri veya yargıları, zorunluluğu, ihtiyacı ve yasaklamayı; izin istemeyi ve ret etmeyi; olasılığı, beklentiyi, ihtimali ve kesinliği; söz verme ve maksadı; yetenek ve isteklilik ifade ederler. 

Bu on iki modal fiil "will-would"; "shall-should"; "can-could"; "may-might" olarak dört çiftli grubu ve mustoughtneeddare, olarak dört tekli grubu içerirler.

Bunlardan başka hem esas fiil hemde yardımcı fiil olarak kullanılan haveuse ve be' de gerektiğinde modal yardımcı fiil olarak (have tohave got tohad betterused tobe to) kullanılır. 

Bu saydığımız modal'lardan cancouldmaymightshallshouldwillwouldmust ve had betterdan sonra gelen fiillerto, -ing, -s almazlar. Past ve past participle hallerde kullanılmazlar. Modal’lardan sonra gelen bütün fiiller birinci halde (simple form) olarak gelir.

Şöyle ki:

CORRECT : I can speak English.

INCORRECT: I can to speak English. (Yanlış

CORRECT : He can speak English.

INCORRECT: He can speaks English. (Yanlış)

Havehave got, ve ought kendilerinden sonra bir mastar (to + the infinitive form of a verb) alırlar. Fakat diğer modallarda olduğu gibi bu modallardan sonra gelen fiiller de to, -ing, -s almazlar. Past ve past participle hallerde kullanılmazlar. Bu modallardan sonra gelen bütün fiiller de birinci halde (simple form) olarak gelir. Şöyle ki:


have to study tonight.

have got to study tonight. 

John ought to study harder.


Modal verbler hakkında verdiğimiz bu genel bilgilerden sonra aşağıdaki linklere tıklayarak istediğiniz «modal» hakkındaki örnekleri inceleyebilirsiniz.


 

will
would

shall
should
can
could
may
might
must
ought to
have to / has to
used to
had better
dare
need
be to
Review of Modals (Kiplere Genel Bakış)

 

 

Comments: (0)

Ratings: