Submitted by: muyar   Date: 22-04-2017 13:29
a / an belirteçleri

A / AN


a” ve “an” tekil sayılabilen isimlerden önce kullanılır ve “herhangi bir” anlamına gelir. 

A dog is an animal. (Köpek (herhangi) bir hayvandır)

Örnekte de görüldüğü gibi “a” den sonra gelen kelimenin ilk harfi sessiz, “an” den sonra gelen kelimenin ilk harfi sesli harf ile balar. 

Bazı “u” ile başlayan kelimelerde “u” harfi başında “y” varmış gibi “yu” olarak telaffuz edilir. Yani yazılı olarak kelimenin başında sesli bir harf vardır ama telaffuz edilirken “y” harfiyle beraber kullanıldığında başına “a” gelir.

Aşağıdaki iki cümleyi kıyaslayın: 

He has an uncle.

«uncle» kelimesinin telafuzu /ankıl/ olduğu ve ilk harfi sesli harf olduğu için başına "an" alır. 

She joined in a union.

"union" kelimesinin telafuzu /yu:nyın/ olduğu ve telaffuz esnasında ilk harfi sessiz harf olduğu için bana "a" alır. 

Baz “h” harfleri de kelimede vardır fakat okunmazlar. Okunmayanların da başlarına “an” gelir.

Aşağıdaki iki cümleyi kıyaslayın: 

He lives in a house.

"house" kelimesinin telafuzu /haus/ olduğu ve ilk harfi sesli harf olduğu için bana "a" alır. 


He has waiting for you for an hour.

"hour" kelimesinin telafuzu /au/ olduğu ve ilk harfi sessiz harf olduğu için bana "an" alır.

Comments: (0)

Ratings: