Submitted by: muyar   Date: 22-04-2017 20:19
Belirli Geçmiş Zaman

 

PAST SIMPLE
(
BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMAN)


Geçmişte, belirli bir zamanda, olmuş bitmiş eylemleri ifade etmek için bu tens kullanılır. Bu tensde fiilerin «past» (2. hali) kullanılır. Fiiller «Düzenli» (regular) ve «düzensiz» (irregular) filler olarak ikiye ayrılırlar. Düzenli fiiller, fiilin sonuna -ed eki alan fiillerdir. 
Düzensiz fiillerin «past» ve «past participle»halleri (2. ve3. halleri) için tıklayınız.


Olumlu Cümle Yapısı: 

Olumlu cümlesinde özne kim olursa olsun, hangi zamir kullanılırsa kullanılsın daima özneden sonra fiilin 2. hali (past) gelir.

(Fiillerin 2. hallerini Zamanlar bölünde "
Düzensiz Fiiller" sekmesinden görebilirsiniz.)


I / You / We / They / He / She / It + V2 + O


Past Simple Tensede olumlu ifadelerde fiiller
 past şekli yani ikinci halde bulunur. Bazı fiiller düzenlidir; ikinci hallerinde -ed eki alır:

Work ______ work
ed

Play _______ played gibi.


Bazı fiiller
 düzensizdir. Kendilerine göre ikinci halleri vardır:

Go _________
 went

See _________ saw gibi.


I play
ed football yesterday.
Dün futbol oyna
dım. 

We went to Ankara last weekend.
Geçen hafta Ankaraya git
tik.

ÖNEMLİ NOT!!!

Simple Past tensede olumlu cümlelerde
 yardımcı fiilin (didkullanılmadığına dikkat edin.


Olumsuz Cümle Yapısı: 

"did" yardımcı fiilinin kullanıldığı soru ve olumsuz cümle yapılarında fiilin 1. hali kullanılır. Çünkü Simple past tensede kullandığımız "did" yardımcı fiili "do" fiilinin 2. halidir. Yani biz soru ve olumsuz cümlelerinde "did" yardımcı fiilini kullandığımızda yine 2. hali alma eylemi yapmış oluyoruz. Şöyle ki: 


You didn’t play __________ .

He didn’t go ____________ . 


I didn’t play football yesterday.
Dün futbol oyna
madım.


Soru Cümle Yapısı: 

Soru cümlelerinde de olumsuz cümlelerde olduğu gibi "did" yardımcı fiili kullanıldığı için fiilin 2. hali kullanılmaz.

Did you play? 

Did he go? 

Did you play football yesterday?, gibi


 

Comments: (0)

Ratings: