Submitted by: muyar   Date: 29-04-2017 18:47
Sayılabilen / Sayılamayan İsimler

 

 

Countable Uncountable Nouns
Sayılabilen / Sayılamayan İsimler

 

İsimler sayılabilen (countable) ve sayılamayan (uncountable) isimler olarak ikiye ayrılırlar.

Countable / Sayılabilen İsimler

Miktarını sayabildiğimiz yani önüne 1, 2 gibi rakamlar getirebildiğimiz isimlerdir. Sayılabilen isimler tekil ya daçoğul yapılabilirler.

Sayılabilen isimleri 1, 2, 3 diye sayabildiğimiz gibi birkaç, çok, birçok gibi miktar bildiren kelimelerle de sayabiliriz.
 

a book – two books

a table -  three tables

a student – a lot of students

a pen -  a few pens  vb. gibi.

 

Sayılabilen isimlerin nasıl çoğul yapıldığını görmek için TIKLAYINIZ !!!

Sayılabilen isimlerin Some ve Any ile kullanımını görmek için TIKLAYINIZ !!!

Sayılabilen isimlerin There is / There are ile kullanımını görmek için TIKLAYINIZ !!!

Sayılabilen isimlerin How Many ile kullanımını görmek için TIKLAYINIZ !!!

 

Uncountable Nouns / Sayılamayan İsimler


Sayılamayan isimler Türkçede problem değildir fakat İngilizcedeki kullanımları önemli bir yer tutar.

Sayılamayan derken kastedilen bir, iki, üç diye sayamadığımız isimlerdir. 

Sayılamayan isimlerin çoğulu olmaz. Yani 1 su diyemiyorsak 2 su da diyemeyiz. Dolayısıyla başlarına “a-an” ya da sonlarına “s” almazlar.

Sayılamayan isimleri ancak miktarları ile sayabiliriz. Şeker sayılamaz fakat 1 kilo şeker diye sayabiliriz. Aynı şekilde 3 kilo un, bir şişe su, yarım kilo peynir vb.

Para da sayılamayan isimlerdendir. Para değeri ile sayılır. Yani para normal olarak kâğıttır. Fakat üzerlerindeki değerleri farklıdır ve bu değerlere göre sayılır. Mesela bir kâğıdın üzerinde 5 YTL diğerinin üzerinde 10 YTL yazıyor. İkisi de sadece 1 adet kâğıt olmasına rağmen değerleri farklıdır ve bu değerlere göre sayılırlar. 5 TL, 10 TL, 1 Dolar, 50 Euro gibi.

 

Sayılamayan isimlerin Some ve Any ile kullanımını görmek için TIKLAYINIZ !!!

Sayılamayan isimlerin There is ile kullanımını görmek için TIKLAYINIZ !!!

Sayılamayan isimlerin How Much ile kullanımını görmek için TIKLAYINIZ !!!

 

Comments: (0)

No comments yet

Ratings: