Submitted by: muyar   Date: 30-04-2017 15:41
Biraz / Birkaç - hiç

 

 

SOME ANY
BirazBirkaç / Hiç


Türkçede sayılabilen ve sayılamayan isimler konusuna çok dikkat edilmediği halde İngilizcede dikkat edilmesi gereken bir durumdur. 
 

Some

Some; olumlu ve olumsuz cümlelerde, sayılabilen isimlerle birlikte “birkaç” ve sayılamayan isimlerle birlikte “biraz” anlamında kullanılır. Some ile birlikte kullanılan isimler sayılabilen cümlelerde daima çoğul sayılamayan cümlelerde daima tekil olarak kullanılır.

 

Sayılabilen isimlerle kullanımı:

There are some oranges on the tree.
Ağaçta birkaç  portakal var.

There are some students in the classroom.
Sınıftabirkaç öğrenci var.

I have got some pencils in my bag.
Çantamda birkaç kalemim var.

There are some eggs in the fridge.
Dolapta birkaç yumurta var.

 

Sayılamayan isimlerle kullanımı:

I have got some money.
Biraz param var.

There is some water in the bottle.
Şişedebiraz su var.

There is some bread in the basket.
Sepette biraz ekmek var.

There is some water in the jug.
Sürahide biraz su var.

 

Soru cümlelerinde kullanımı: İkram ve rica cümlelerinde.

 

Would you like some more coffee?
Biraz daha kahve ister misiniz?

Can I have some tea?
Biraz çay alabilir miyim?

Would you like to eat some more apple?
Birkaç elma daha yer misiniz?

 

Any


Any” sayılabilen ve sayılamayan isimlerle “hiç” anlamında kullanılır. Sayılabilen isimler daima çoğul sayılamayan isimler ise daima tekil olarak kullanılır. Bazı istisnai durumlar dışında “any” daima olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.


Olumsuz cümlelerdeki kullanımı:

There isn’t any milk in the bottle.
Şişede hiç süt yok.

There aren’t any books in the bag.
Çantada hiç kitap yok.

I haven’t got any Money in my poket.
Cebimde hiç param yok.

I haven’t got any time.
Hiç vaktim yok.

 

ÖNEMLİ NOT !!!

Olumsuz cümlelerde “not any” yerine “no” kullanıldığında anlam değişmez.

There isn’t any milk in the bottle.
There is no milk in the bottle.
Şişede hiç süt yok.


There aren’t any books in the bag.
There are no books in the bag.
Çantada hiç kitap yok.

 

I haven’t got any Money in my poket.
I have got no Money in my poket.
Cebimde hiç param yok.

I haven’t got any time.
I have got no time.
Hiç vaktim yok.

 

Soru cümlelerindeki kullanımı:


Is there any honey in the jar?
Kavanozda hiç bal var mı?

Have you got any Money?
Hiç paran var mı?

Is there any coffee in the jar?
Kavanozda hiç kahve var mı?

Are there any eggs in the fridge?
Dolapta hiç yumurta var mı?

Comments: (0)

Ratings: