Submitted by: muyar   Date: 30-04-2017 20:15
Ülkeler ve Milliyetler

 

WHAT IS YOUR NATIONALITY
(MİLLİYETİN  NEDİR?)


Karşımızdaki kişinin milliyetini öğrenmek için "What is your nationality?" yapısını  kullanırız.

Cevap olarak da; I am Turkish, etc.  yapısını kullanırız.


Aşağıdaki örnekleri ve ülke ve milliyet isimlerini inceleyiniz:


What is your nationality?
I am Turkish.

What is his nationality? 
He is Spain. 

What nationality is Carolin?
She is American, etc.


COUNTRY (Ülke)                                        NATIONALITY (Milliyet)

Turkey (Türkiye)                  »» »» »» »»          Turkish (Türk)

Greece (Yunanistan)            »» »» »» »»          Greek (Yunanlı — Yunan)

Germany (Almanya)             »» »» »» »»          German (Almamyalı — Alman)

France (Fransa)                    »» »» »» »»          French (Fransalı — Fransız) 

Spain (İspanya)                     »» »» »» »»         Spanish (İspanyalı — İspanyol) 

America (Amerika)                 »» »» »» »»         American (Amerikalı)

The USA (America)                »» »» »» »»          American (Amerikalı)

England (İngiltere)                 »» »» »» »»         English (İngiliz) 

China (Çin)                             »» »» »» »»          Chinese (Çinli)

Japan (Japonya)                     »» »» »» »»          Japanese (Japonyalı — Japon)

Brazil (Brezilya)                      »» »» »» »»          Brazillian (Brezilyalı)

Egypt (Mısır)                           »» »» »» »»          Egyptian (Mısırlı)

Iran (İran)                                »» »» »» »»          Iranian (İranlı)

Italy (İtalya)                             »» »» »» »»          Italian (İtalyalı — İtalyalı)

India (Hindistan)                     »» »» »» »»          Indian (Hintli — Hint)

The Netherlands (Hollanda)     »» »» »» »»          Dutch (Hollandalı)

Russia (Rusya)                        »» »» »» »»          Russian (Rusyalı — Rus)

Switzerland (İsviçre)               »» »» »» »»          Swiss (İsviçreli)

Finland (Finlandiya)               »» »» »» »»           Finnish (Finlandiya — Fin)

Romania (Romanya)               »» »» »» »»          Romanian (Romanyalı — Roman), etc.


Milliyet olarak kullanılan kelimeler aynı zamanda o ülkenin lisanı anlamında da kullanılır.

Turkish — Türkçe

English — İngilizce gibi

Comments: (0)

No comments yet

Ratings: