Submitted by: muyar   Date: 01-05-2017 20:13
Olumsuz Cümleler

 

NEGATIVE SENTENCES
(OLUMSUZ CÜMLELER)


İngilizcede bir cümleyi olumsuz yapmak çok kolaydır. Hangi zaman (tense) olursa olsun herhangi bir cümleyi olumsuz yapmak için o cümlenin yardımcı fiiline (am, is, are, was, were, do, does, did, will, have, has, etc) ya da “be” ye (am, is, are, was, were) “not” eklenir.


Örnekler

Positive: I am a student. ( Ben bir öğrenciyim)
Positive: I am not a student. ( Ben bir öğrenci değilim) (am not'ın kısaltması yoktur.)

Positive: I have got two books. (Benim iki kitabım var)
Positive: I haven't got any notebooks. (Hiç defterim yok) (have not = haven't şeklinde kısa da yazılabilir)

Positive: She is a student.
Negative: She isn't a student. (is not = isn't şeklinde kısa da yazılabilir)

Positive: He goes to school every weekdays. (Hafta içi hergün okula gider)
Negative: He doesn't go to school at the weekends. (Hafta sonları okula  gitmez) (does not = doesn't şeklinde kısa da yazılabilir)


Positive: They are students.
Negative: They aren't students. etc. (are not = aren't şeklinde kısa da yazılabilir)

Not: Burada sadece "be" ve iki yardımcı fiil ile yapılan olumsuz cümleler örnek olarak verildi. Zamanlara göre olumsuz cümleleri "Zamanlar" bölümünden istediğiniz zamana göre inceleyebilirsiniz.

Zamanlar konusuna gitmek için TIKLAYINIZ !!!

 

Comments: (0)

Ratings: