Submitted by: muyar   Date: 20-04-2017 18:19
Şu anı ifade ederken "be"

 

BE 

«be» fiil olarak (olmak) anlamında kullanıldığı gibi yardımcı fiil olarak da kullanılır. Burada "be" nin isim cümlelerindeki kullanımını (am, is, are, was, were, been, being) göreceğiz. "be" nin bu cümlelerdeki anlamı "-dır, -diridi" şeklinde ifade edilebilir.

«be» yi zamanlar üzerinde ve zamirlerle birlikte görmeden önce zamirleri (pronoun) hatırlayalım:

 

I ---------- ben

He -------- o (erkekler için kullanılır)

She -------- o (bayanlar için kullanılır)

It -------- o (insanlar dışında bitkiler, hayvan yada eşyalar için kullanılır)

We -------- biz

You -------- sen/siz

They -------- onlar

Şimdi de be yi zamanlara ve zamirlere göre tablo üzerinde görelim:                                                                        

  Present Past Past Participle
I am was been
He is was been
She is was been
It is was been
We are were been
You are were been
They are were been

 

Tabloda da gördüğümüz gibi "be" Present’da yani şu anı ifade ederken zamirlere göre amisare şeklinde yazılır. Past’da yani geçmiş zamanı ifade ederken yine zamirlere göre was, ya da were şeklinde yazılır. Fakat amisarewas, ya da were olarak hangisini yazarsak yazalım  bunların hepsi yine "be" dir.

BE IN THE PRESENT

(İSİM CÜMLELERİNDE ŞU ANI İFADE EDERKEN "BE")

Öncelikle "be" nin Present’daki durumunu inceleyelim. Present şu anı ifade eder demiştik. Buna göre aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

Statement (olumlu Cümle):

 

am a teacher. (Ben bir öğretmenim)

He is a teacher. (O bir öğretmendir)

She is a teacher. (O bir öğretmendir)

It is a table. (O bir masadır)

We are teachers. (Biz öğretmeniz)

You are teachers. (Siz öğretmensiniz)

They are teachers. (Onlar öğretmendir)
 

Negative (olumsuz Cümle):

Bir cümleyi olumsuz yapmak için yardımcı fiile veya "be" ye not eklediğimizi unutmayın.

am not a teacher. Ben öğretmen değilim.

He is not a teacher. O öğretmen değil.

She is not a teacher. O öğretmen değil.

It is not a table. O masa değil.

We are not teachers. Biz öğretmen değiliz.

You are not teachersSiz öğretmen değilsiniz.

They are not teachers. Onlar öğretmen değiller.

Question (Soru Cümlesi):

Bir cümleyi soru cümlesi yapmak için yardımcı fiili veya "be"yi özneden önce kullandığımızı unutmayın.

Am I a teacher? Ben öğretmen miyim?

Is he a teacher? O öğretmen midir?

Is she a teacher? O öğretmen midir?

Is it a table? O masa mıdır?

Are we teachers? Biz öğretmen miyiz?

Are you teachers? Siz öğretmen misiniz?

Are they teachers? Onlar öğretmen mi?

 

»be" nin Past (geçmiş) kullanımını görmek için tıklayınız!!!

 

Comments: (0)

Ratings: