Submitted by: muyar   Date: 04-05-2017 22:43
Gelecek Planı, Görev, Emir Verme

 

Be To (am / is / are + Toinfinitive)


1 — Arrangement planned for the future (Gelecekte planlanan bir eylem)

- They are to give the reports to the students today.
- Öğrencilere karnelerini bugün verecekler.

- The Secretary General is to talk to Denktaş tomorrow.
- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yarın Denktaş’la görüşecek.

Örneklerde görüldüğü gibi yapılması planlanan bir iş "be to + infinitive" ile anlatılabilir.

2 — Duty or ordering (Görev ya da emir)

- You are to water the garden today.
- Bugün bahçeyi sulayacaksın. (Genellikle anne-babalar çocuklarına yaptırmak istedikleri ileri bu şekilde söylerler)

3 — Necessity (Gereklilik)

- We are to work harder.
- Daha çokçalışmamız gerek.

- You are to tell the truth.
- Gerçeği söylemelisin.

4 — Purpose in if-clauses (Şart cümlelerinde)

- If you are to pass your class, you must work harder.
- Sınıfını geçmen için daha çok çalışmalısın.

5 — In indirect speech (Dolaylı anlatım)

- He said, ‘Stay at home’. (DIRECT)
- He said that I was to stay at home. (INDIRECT)
- Evdekalmamı söyledi.

6 — Arrangement planned in the past (Geçmişte planlanmış bir eylem):

- We were to buy a house in the near future.
- Yakın bir zamanda ev almayı planladık.

7 — Expresses arrangements planned in the past but which didn’t happen with “be (amisare, etc. ) + to have + V3” (Geçmişte planlanmış fakat gerçeklememiş bir eylem):

- We were to have bought a house, but later we changed our minds.
- Bir ev satın alacaktık fakat sonra fikrimizi değiştirdik.


- I was to have gone to Bodrum yesterday, but there was no room on the bus.
- Dün Bodruma gidecektim fakat otobüste yer yoktu (gidemedim).

 

Comments: (0)

Ratings: