Submitted by: muyar   Date: 05-05-2017 04:37
Kıyaslama, Sıfatlarda Derecelendirme

 

COMPARATIVES
(İki Şey Arasında Kıyaslama)

 

Superlative — En Üstünlük Derecesi için TIKLAYINIZ !!!
Irregular — Düzensiz Sıfatlar için TIKLAYINIZ !!!

 


Comparative iki nesne yada iki insan arasında kıyaslama yapmak için kullanılır. Sıfatlar arasında kıyaslama yaparken kısa sıfatların (bir ve iki heceli sıfatlar) sonlarına “-er” takısı, uzun sıfatların (3 ve daha fazla heceli sıfatlar) başlarına “more” takısı eklenir ve bu takılar sıfata “daha” anlam verirler.


Örnek olarak;
 kısa sıfatlar; 


Adjective            Comparative

Tall      »» »» »» »»      taler

Short
   »» »» »» »»     shorter

Small 
  »» »» »» »»     smaller

şeklinde yazılırken uzun sıfatlar;


Expensive
      »» »» »» »»     more expensive

Beautiful
        »» »» »» »»     more beautiful

Difficult
          »» »» »» »»     more difficult
 

şeklinde yazılır.


Örnekler: 

Mary is 25 years old. John is 20 years old. Mary is older than John.


Health is
 more important than money.

 

Superlative — En Üstünlük Derecesi için TIKLAYINIZ !!!
Irregular - Düzensiz Sıfatlar için TIKLAYINIZ !!!

 

 

 

Comments: (0)

No comments yet

Ratings: