Submitted by: muyar   Date: 18-05-2017 21:51
İzin, müsaade, olabilirlik

 

MAY


"May" şu andaki ya da gelecekteki olabilirliği ya da kibar bir şekilde izin istemeyi ifade etmek için kullanılır. İzin isteme konusunda "can"den daha resmidir. Dolayısıyla kurallı İngilizcede ve yazı dilinde izin “May” ile anlatılır. "Might" ile arasında anlam açısından çok fazla bir fark yoktur.

Örneğin:

“It may rain tomorrow” (Yarın yağmur yağabilir) cümlesi ile; 

“It might rain tomorrow” cümlesi aynı anlama sahiptir.

Might ile ilgili bilgiler için TIKLAYINIZ !!!

Negative şekilleri "may not" ve "might not" şeklinde yapılır ve istenen izni reddetmek yani "hayıranlamına gelir. "May" ve "might"  "not“ ile birleşmezler, ayrı yazılırlar.


Bu modal’da dikkat edilmesi gereken hususlardan biri "maybe“ ile "may be“ nin karıştırılmamasıdır. Maybe (birleşik yazılan) bir edattır ve “belki” anlamına gelir. 


Maybe it will rain tomorrow’ (Belki yarın yağmur yağar) cümlesinde olduğu gibi.


Fakat “may be” (ayrı yazılan) ise yardımcı fiil olan “may” ile esas fiil olan be'nin yanyana gelmesidir.

“Olga may be ill” (Olga hasta olabilir) cümlesinde olduğu gibi.


Diğer bir husus ise, kibarca bir şey isterken özne ‘I‘dır, kesinlikle ‘you‘ olmaz. Örneğin:


CORRECT: May I please open the door? (Doğru

INCORRECT: May you please open the door? (Yanlış


May” ile ilgili yukarıdaki açıklamalardan sonra şimdide aşağıda bu modal ile ilgili örnekleri görelim:

Permission (present or future) (İzin isteme): 

- You may turn on the radio if you want to.
- İsterseniz radyoyu açabilirsiniz.


- May I sit next to you?
- Yanınıza oturabilir miyim?


Doubt and possibility (şüphe ya da ihtimal):


- I may get a good mark in the English exam, but I am not sure.
- İngilizce sınavından iyi not alabilirim, fakat emin değilim.


- The road is wet. Our car may slip.
- Yol ıslak, arabamız kayabilir.


► Purpose (Amaç):

- I buy a ticket for the theatre beforehand so that I may sit near the stage.
- Sahneye yakın oturabileyim diye bileti önceden alırım.


► Expresses past possibility and a little present possibility with “may have +past participle” (Geçmideki ihtimal):

A

-You may have forgotten to lock the door (=It is possible that you have forgotten to lock the door.)
-Kapıyı kilitlemeyiunutmuş olabilirsin.

B

- Your father may have seen you smoking just now (=It is possible that your father has seen you smoking just now.)
- Az önce baban senin sigara içtiğini görmüş olabilir.

C

- They may have moved to another house YESTERDAY (=It is possible that they moved to another house yesterday.)
- Onlar dün başka bir eve taşınmış olabilirler.

D

- They may have bought a house last year.
- Geçen yıl bir ev satın almış olabilirler.


Örneklerde görüldüğü gibi “may have + past participle” geçmşile ilgili bir olasılık belirtir. Bu tür anlatımlarda zaman zarf kullanılabilir (B,C,D), ya da kullanılmayabilir (A). Present perfect tens’de kesinlikle kullanılmayan yesterday, last year, vb. gibi zaman zarflar bu anlatımlarda kullanılabilir.
 

 

Comments: (0)

Ratings: